Dajcie
leczyć!

Wyrażamy sprzeciw wobec haniebnej decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego ws. dra Zbigniewa Martyki i apelujemy do Ministerstwa Zdrowia.

28027 – tyle osób podpisało petycję

Dajcie
leczyć!

Wyrażamy sprzeciw wobec haniebnej decyzji Okręgowego Sądu Lekarskiego ws. dra Zbigniewa Martyki i apelujemy do Ministra Zdrowia. 

28027
– tyle osób podpisało
petycję

TREŚĆ PETYCJI:

Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa

Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw wobec skandalicznego wyroku wydanego przez Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie w sprawie dra Zbigniewa Martyki.

Ten specjalista dwóch dziedzin, doktor nauk medycznych i ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu przez nieobiektywny organ, który zamiast realizować prawdziwy interes publicznej służby zdrowia, wydał werdykt zamykający usta debacie eksperckiej w sprawie trwającej ponad dwa lata tzw. pandemii koronawirusa.

Medyczne korporacje ograniczają swobodę wyrażania poglądów i prowadzenia naukowych dyskusji przez lekarzy, którzy kwestionują narrację narzucaną przez część środowisk medycznych i lobby farmaceutyczne.

Skutkiem ograniczania debaty naukowej jest jawne pogwałcenie zasady „Primum non nocere” – „Po pierwsze nie szkodzić”, uznawanej od wieków przez lekarzy jako drogowskaz etycznego wykonywania zawodu.

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że lekarze podejmujący próby dyskusji naukowej, bazującej na wiedzy medycznej i mającej na celu dobro pacjentów, są poddawani presji, a nawet szykanom ze strony struktur korporacyjnych, zrzeszających środowiska medyczne.

W grudniu ubiegłego roku byliśmy świadkami haniebnej decyzji Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, która właśnie w myśl ochrony korporacyjnego interesu jednolitej narracji w sprawie Covid-19 zaatakowała znanego i cenionego specjalistę.

Uznaję takie dyskryminujące postępowanie organizacji zawodowych jako nieetyczne i niegodne osób wykonujących zawody zaufania publicznego. 

Ofiarami braku rzetelnej debaty o sposobach leczenia oraz o działaniu i skutkach ubocznych stosowanie niektórych leków są zwykli ludzie – pacjenci, którzy z pełną ufnością powierzają swoje zdrowie i życie w ręce pracowników służby zdrowia.

Niepokojący jest fakt, że o tych błędach systemowych, w wyniku których ponad 200 tysięcy Polaków straciło życie, środowiska korporacji medycznych nie chcą dyskutować i nie wykazują woli ani inicjatywy dokonania poprawy organizacji służby zdrowia.

Apeluję do Państwa o niezwłoczną interwencję i monitorowanie dalszego przebiegu wydarzeń w sprawie wyroku na dra Zbigniewa Martykę. 

Nie ma naszej zgody na to, aby w naszym kraju debata ekspercka została zdominowana przez zwolenników jednego rozwiązania, a ich merytorycznych przeciwników szykanuje się, zamyka usta i pozbawia prawa wykonywania zawodu!

Żądam natychmiastowego zbadania sprawy i interwencji, która pomoże rozwiązać ten problem, i stanie się jasnym sygnałem ze strony Rządu, że Polska jest krajem w którym prawo jest równe dla każdego, a sądy kapturowe lekarzy opłacanych przez zagraniczne koncerny nie będą czuły się bezkarne wobec sprzeciwiających się ich narracji specjalistom.

Łączę wyrazy szacunku

Akcja zakończona.

Wyraź swój sprzeciw i zaapeluj do Ministerstwa Zdrowia

 Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w obronę doktora Martyki. Wkrótce powstanie specjalna Księga Dziękczynna, w której znajdą się nazwiska wszystkich wspierających odważnego lekarza. Będziemy Państwa informować o kontynuacji naszej akcji!

Oddajmy sprawiedliwość dr. Zbigniewowi Martyce! Nie ma naszej zgody na prześladowania uczciwych lekarzy przez organy, które mają dbać o interes polskiej służby zdrowia!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.

Skazany za niejednomyślność

Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie wydał 19 grudnia skandaliczną decyzję. Dr Zbigniew Martyka – lekarz, specjalista interny i chorób zakaźnych, doktor nauk medycznych i ordynator szpitalnego oddziału OTRZYMAŁ ZAKAZ wykonywania zawodu PRZEZ ROK!

Dlaczego? Bo jego zdanie jako specjalisty nie zgodziło się z “aktualną wiedzą medyczną” narzucaną przez wielkie koncerny farmaceutyczne.

Nie zgadzamy się na dyktaturę jednej narracji!

Zwracamy się do Ministra Zdrowia z żądaniem natychmiastowej interwencji i dokładnego monitorowania dalszego przebiegu sprawy. 

Nie zgadzamy się, aby przeczący swojemu powołaniu przedstawiciele zawodu lekarskiego blokowali dyskusję i uniemożliwiali debatę nad formami leczenia w tej tak bardzo zakłamanej rzeczywistości tzw. pandemii koronawirusa.

Oświadczenie

Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w tej sprawie